Hypnogen (zolpidem)

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání hypnogenu - nežádoucí účinky - poruchy spánku - www.hypnogen.psychoweb.cz

Čtení:

Spánek a poruchy spánku


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Spánek je stav, či spíše proces změněného stavu vědomí a velmi omezené pozornosti. Lidská pozornost je během spaní ve poloze "standby" – člověk je odpojen od sebeuvědomování a má "vypnuté" smyslové orgány. Podrobnější informace o průběhu spánku a spánkových poruchách najdete na specializovaném webu www.spanek.psychoweb.cz.

Po usnutí začíná tzv. NREM spánek, který má čtyři stadia různé hloubky a frekvence mozkových vln. Následuje REM spánek (REM = Rapid Eye Movements, tedy "rychlé oční pohyby; NREM = non REM, tedy žádné oční pohyby) charakteristický ochablým tělem, pohyby očních bulbů a sny. Více o snech v online kurzech základů psychologie na www.chytra.zlutasova.cz.

Poruchy spánku

Je známo kolem stovky poruch spánku, které potkávají velké procento lidí. Kromě toho, že poruchy spánku snižují kvalitu života a zhoršují zdraví, mají také významné ekonomické dopady. Vyplývající nízká produktivita práce, nehody a úrazy stojí světové ekonomiky ročně stovky miliard dolarů.
Některé poruchy spánku mají organický původ, jsou tedy důsledkem poškození mozku. Většina poruch je pak neorganických – jejich příčina je tedy psychologická. Podrobné informace zde: web o spánku a poruchách spánku.

Nejčastějším problémem je dlouhé usínání s neustálým přemíláním zátěžových situací a pak také časné buzení s myšlenkou na nějaký problém. Zde nejlépe pomůže, když se člověk naučí pracovat se stresem a úzkostí a zvýší si sebevědomí. Užitečné informace z těchto oblastí najdete na www.velka.zlutasova.cz, kde si můžete vyzkoušet v ČR jediné online programy k dosažení duševní pohody, a na www.sebevedomi.psychoweb.cz.

Poruchy spánku dělíme na dyssomnie (nedostatečné množství a/nebo kvalita spánku) a parasomnie (narušené vědomí).

Nejčastější dyssomnie:

Insomnie = nespavost, obecný název pro dyssomnické potíže, typicky jde o potíže s usínáním a časným probouzením.
Hypersomnie - nadměrná ospalost přes den, přestože se člověk předtím normálně vyspal, dlouhé probouzení se.
Porucha rytmu spánek-bdění - potřeba spánku v době, která výrazně neodpovídá normálním vžitým zvyklostem.
Narkolepsie - spánkové ataky přes den, krátkodobé; někdy motorické obrny, kataplexie (výpadek svalového napětí), halucinace. Hrozí úrazy, když se člověk najednou "sesype".
Spánková apnoe - krátkodobé zástavy dechu během spánku. Člověk se v noci často dostává na hranici bdění, aby se nadechl, ale neví o tom. Důsledkem je "nevysvětlitelná" denní únava – člověk neví, proč je tak nevyspalý, když ví, že spal dost dlouho (ale neví, že se mnohokrát v noci téměř probudil).

Parasomnie:

Somnabmulismus = náměsíčnost - vstávání a chození během 4. stadia NREM spánku (tedy v jeho nejhlubší fázi). Ačkoliv má člověk otevřené oči, je "nevidoucí", z čehož plynou časté úrazy. Na epizody náměsíčnosti je amnézie (dotyčný si je nepamatuje).
Noční děsy = pavor nocturnus, přicházejí opět během 4. stadia NREM spánku a jde o zážitky děsu a paniky doprovázené křikem apod., následuje obvykle amnézie.
Noční můry – přicházejí během REM fáze, jde o probouzení se ze snu, jehož obsah si člověk pamatuje; často zažívá pocity ohrožení a úzkosti.

Další poruchy spánku:

Syndrom neklidných nohou – potřeba stále měnit polohu nohou, dávat je přes sebe atd.; často jím trpí ženy v období kolem menstruace.
Jet-lag syndrom – porucha spánku vzniklá následkem překonání několika časových pásem.
Klein-Levinův syndrom – vzácná porucha, období několika dnů nepřetržitého spánku.

Dále jmenujme ještě třeba bruxismus (skřípání tuby), somnilokvii (mluvení ze spaní), bolestivou noční erekci a enurézu (pomočování, běžné v dětském věku).
Pro zajímavost - chrápání neboli rhonchopatie mezi poruchy spánku nepatří, považuje se jen za estetickou obtíž.

Web o spánku a poruchách spánku

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

Porazte depku a smutek:

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Info o webu hypnogen.psychoweb.cz:
Dozvíte se:
Na co hypnogen účinkuje - jak pomáhá při usínání a probouzení se ze spánku
Příbalová informace - leták k hypnogenu
Možné nežádoucí účinky a vznik závislosti na hypnogenu
Poruchy spánku - nespavost-insomnie a parasomnie


 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz

Léky proti úzkosti - Neurol a Xanax (alprazolam) v léčbě úzkostných poruch, užívání, jak předejít vzniku závislosti; Lexaurin (bromazepam) - další z možností, jak se pomocí léků vypořádat s úzkostí